Inglise keele madalam kesktase A2: grupp 4

Õppetöö toimub A2 tasemel (madalam kesktase). Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kursusele oodatakse õppijaid, kellele sobib pisut aeglasem õpitempo. Sobib hästi vanemaealisele õppijale. Õppe kogumaht on 55 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
13.01 - 28.04.2021
K 10.30-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
236 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

Hind sisaldab originaalõpikut.

LESSON 8

A I don`t know what to do! Kui sul on probleem … Anname nõu. Should. Tegusõna get.

B If something can go wrong… Kui midagi läheb valesti. Tingimuslause if ….. will.

C You must be mine. Loeme lühijuttu. Omastavad asesõnad.

LESSON 9

What would you do? Mida sa teeksid kui ….? Tingimuslause if …. would. Sõnavara – loomad.

I`ve been afraid of it for years. Hirm ja foobiad. Present Perfect + for and since

Born to sing. Elulood. Lihtminevik või täisminevik?

LESSON 10

A The mothers of invention Leiutised. Grammatika - passiiv. Verbid invent, discover, etc

B Could do better. Kool, haridus, õppeained. Used to/ didn`t use to.

C Mr Indecisive. ma ei suuda otsustada. might. Sõnade tuletamine.

Revise and Check 9& 10.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga