Inglise keele algtase A1: Algtase II osa

Inglise keele algkursus A1 (Beginner A1). Kursus sobib neile, kellel on algteadmised juba olemas. Jätkukursus. Jätkajatele soodushind. Ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.01 - 28.04.2021
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"New Headway Beginner" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut

Õppe sisu

Unit 7. My favourites.

Minu lemmikud. Küsisõna. Omadussõna. Asesõna me/him/us/them. This/that. Can I …… ?

Unit 8. Where I live

• Minu kodu. • Minu kodulinn. • Toad ja mööbel. • There is/there are• Eessõna kohamääruses. • Tee juhatamine.

Unit 9. Times past

• Millal sa sündinud oled? • Tuntud inimesed. • Tegusõna olema mineviku vormid • Lihtminevik • Have/do/go • Aastaarvud, kuupäevad

Unit 10. We had a great time

• Vaba aeg ja sport • Puhkus • Vaatamisväärsused • Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane) • Lihtmineviku eitus ja küsimus

Unit 11. I can do that

• Internet • Igapäevased probleemid • Mida ma teha oskan can/can`t • Palve ja pakkumine • Omadussõna + nimisõna

Unit 12. Please and thank you

• Restoranis • Söök ja jook • Ma sooviksin I`d like …Like/would like• Märgid ja teated.

Unit 13. Here and now

• Riided ja värvid. • Mis juhtus? • Kestev olevik.

Unit 14. It`s time to go.

• Tulevikuplaanid • Tähtsad sündmused elus. • Grammatika kordamine. • Sõnavara kordamine.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga