Inglise keele madalam kesktase A2: grupp 2

Õppetöö toimub A2 tasemel (madalam kesktase). Jätkukursus. Ka kõik uued huvilised on oodatud. Õppe kogumaht on 60 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis (Zoom) Jätkajatele soodushind..

Toimub
02.02 - 29.04.2021
TN 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Õppe sisu

Unit 7. Living history.

Nõustu minuga! Kodu. Sugupuu. Elulugu. Kuulsuse elulugu.Täisminevik ja lihtminevik; ever/never; for/since; sõnatuletus; sõnarõhk.

Unit 8. Girls and boys.

Rõivad ja materjalid. Pere. Poisid ja tüdrukud. Arsti juures. Anname nõu. Have to/don`t have to/should/must. Ametlik kiri; mitteametlik e-kiri.

Unit 9. Time for a story.

Tunded. Minu lemmikkirjanik. Viimane raamat, mida lugesin. Loo jutustamine. Lood lapsepõlvest. Enneminevik; minevikusündmustest rääkimine. Sidesõna. Filmiarvustus.

Unit 10. Our interactive world.

Telefonivestlus. Internet. Kaasaegne maailm. Facebook – poolt ja vastu. Leiutised. Passiiv. Sõnad, mis kuuluvad kokku: nimisõna + nimisõna, verb + nimisõna, määrsõna + omadussõna.

Unit 11. Life`s what you make it!

Sünd. Abielu. Surm. Head ja halvad uudised. Vanad sõbrad ja taaskohtumine. Kuulsad pered. Kestev täisminevik. Ajavormide kordamine. Ankeedi täitmine.

Unit 12. Just wondering ….

Maailmaimed. Meie tulevik. Elu ristteel. Tänan! Ma nüüd lähen! Tingimuslause I ja II tüüp. Might. Eessõna koos nimisõnaga, omadussõnaga ja verbiga.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga