Inglise keele vestluskursus: A2 Uus!

Inglise keele vestluskursus A2+ tasemel. kursus sobib neile, kes on A2 taseme juba läbinud ja liiguvad B1 taseme poole.

Toimub
13.01 - 28.04.2021
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2+ " - uhiuus täiskasvanutele mõeldud inglise keele õppematerjal, mille esmatrükk ilmus 2019. aastal.

Õppe sisu

„Roadmap A2+“ õpik sisaldab 10 õppetükki, mis on omakorda jaotatud kolmeks alateemaks ja suhtluskeele osaks. Teemad on huvitavad ja kaasaegsed. Ehkki õppematerjali esmane eesmärk on suhtluskeele ja suhtlemisjulguse arendamine, pakub õppekomplekt huvitavat lisamaterjali kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks. Võimalik on laadida alla oma mobiiliäpp.

Vaata õpiku sisukorda siit.

Kevadsemestril 2021 läbitakse 3-4 õppetükki, lähtudes rühmale sobivast õppimise tempost. Kursus jätkub sügissemestril 2021.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste, teha grammatikaharjutusi. Erinevad testid aitavad jälgida oma keeleoskuse arengut.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiabSIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga