Inglise keele elementaartase A1.2: II osa grupp 2

Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Jätkukursus. Jätkajatele soodushind. Ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
12.01 - 08.04.2021
TN 16.45-18.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"English File Elementary."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson6.

A Reading in english. telefonivestlus, asesõnaB Times we love. järgarvud, kuupäev, like+verb+-ingC Music is changing their lives muusika, _olema- ja omama
Revise and Check 5&6

Lesson 7.

At the National Portrait Gallery. Olema tegusõna minevik was/were. Sõnatuletus.Chelsea Girls. Reeglipärane lihtminevik. Mineviku ajamäärus.A night to remember. Ebareeglipärane lihtminevik. Tegusõnad go, have, get.Praktiline kõnekeel. Getting lost. Olen eksinud.

Lesson 8.

A murder story. Lihtminevik. A house with a history. Kodu ja elamine. There is/there are. Some/any.A night in a haunted hotel. There was/there were. Liikumist näitav eessõna.Revise and Check 7&8

Lesson 9.

What I ate yesterday. Loendatav ja loendamatu nimisõna. A/an/some/any.White gold. Toidunõud ja pakendid. How much/how many/ a lot of. Quiz night. Omadussõna keskvõrre. .Arvsõna.Praktiline kõnekeel. At a restaurant.

Lesson 10.

The most dangerous road. Paigad ja ehitised. Omadussõna ülivõrre.CouchSurf round the world! Puhkus. Going to – tulevik. Tuleviku ajamäärus.What`s going to happen? Going to – ennustused ja oletused.Revise and Check 9&10 **

Õppe kogumaht on 60 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga