Inglise keele kesktase B1: на базе русского языка.

English for B1 level (Intermediate).

Toimub
13.01 - 14.04.2021
среда 9.30-11.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
32 akad t
Hind
188 €
Koolitaja
Evgenia de la Haye

Õppematerjal

Coursebook "New Headway Intermediate" 4th Edition

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 1 The world of difference.

Worlds apart – lives in different parts of the world. Everyday English in different situations. Sounding polite. Word formation. Words that go together. Tenses; auxiliary verbs; questions and negatives; short answers.

Unit 2 The working week.

Charles, Prince of Wales – private and public man. Working week, work and study routines. How much do you earn? Free time activities. Small talk. Giving opinions. Present tenses; state verbs; passive and active; positive and negative adjectives. Formal and informal letters. Emailing.

Unit 3 Good times, bad times.

A Shakespearean Tragedy Romeo and Juliet. Falling in love. Telling a story. Giving opinions. Past tenses; used to

Unit 4 Getting it right.

Kids then and now. Rules within the family. Laws. Advice, obligation, permission; polite requests and offers; phrasal verb. Writing a biography.

Unit 5 Our changing world.

Life 50 years from now. Weather forecast. Changes in the environment. Making arrangements. Future forms; future possibilities; word building.

Õppe kogumaht on 42 tundi (sh 32 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga