Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Koolitus nii koolide kui lasteaedade õpetajatele oma vaimse ja emotsionaalse tervise väärtustamisest ja hoidmisest ning terve ja turvalise õpikeskkonna loomisest ja hoidmisest.

Toimub
04.11 - 25.11.2020
K 4.11 Pepleri 4, N 5.11, T 24.11 ja K 25.11 Vaksali 7 kell 10-16.45
Vaksali 7
Maht
28 akad t
Hind
Tasuta
Koolitajad
Anne Uibo Siim Värv

Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga, ning on pedagoogina/ õpetajana kantud ka EHIS’esse.

Koolitusele registreerimine toimub Hitsa keskkonnas https://koolitus.edu.ee/training/4535

I õppepäev (7 ak. tundi)

 • Õpetaja roll õpilase ööpäevas
 • Õpetaja õpikeskkonna liidrina ja meeskonna juhina
 • Koostööoskused suhtlemises lapsega seotud isikutega
 • IKT vahendid õpikeskkonna loomisel ja enesearengu toetamisel. Veebirakenduse Google Classroom tutvustus. Ettevalmistus materjalide, rühmatööde ja iseseisva töö üles laadimiseks ja kasutamiseks.

II õppepäev (7 ak. tundi)

 • Agressiivse käitumise ümberraamistamise ja peegeldamise oskus
 • Tõhusad suhtlemisoskused ja edukas konfliktide ennetamine klassiruumis
 • Argessiivse käitumisega toimetulek
 • Juhtumianalüüsi metoodikad

III õppepäev (7 ak. tundi)

 • Enesekehtestamise põhivormid, sõnalised ja mittesõnalised kehtestamisvahendeid, toimetulek manipulatiivsete käitumisviisidega
 • Toetavad mina kaitsed
 • Stressi faasid, ennetamine ja toimetulek

IV õppepäev (7 ak. tundi)

 • Läbipõlemise tunnused, ennetamine ja toimetulek
 • Eneseväärtustamine, selle mõju tervisele ja toimetulekule
 • Tervist säästev ajaplaneerimine

Iseseisev töö (12 tundi): eneseanalüüs 1 – mina õpetaja ja klassimeeskonna juhina, eneseanalüüs 2 – minu tervisekäitumine

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 40 akad tundi (1,5 EAP), millest 14 akad t on auditoorset ja 14 akad t praktilist tööd (4 õppepäeva a` 7 tundi) ja 12 akad t iseseisvat tööd

Õppekava on välja töötatud koostöös Tiina Kallavusega.

Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitab osaleja, et läbib koolituse täismahus. Koolitusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolituse algust või koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Osaleja maksumus on 200 eurot. Leppetrahvi ei nõuta kui osaleja täidab terviseohutuse nõudeid, andes loobumisest või katkestamisest kirjalikult teada piret@rahvaylikool.ee.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

 • Järgime hajutamise nõuet;
 • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume;
 • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Koolitajad

Liitu uudiskirjaga