Ungari keel algajatele: A1.1 minirühm Uus!

Ungari keele ja kultuuri kursus kõikidele huvilistele!

Toimub
29.10 - 04.02.2021
N 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Anu Nurk

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kasutatakse paaristööd. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videod. Keeleõppimine on tihedalt lõimitud kultuuriteemadega, nagu Ungari geograafia, ungarlaste leiutised, ungari köök, eestlasteni jõudnud ungari laulud. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, sinatamine ja teietamine,
  • enesest ja oma perest rääkimine,
  • aja väljendamine,
  • hinna küsimine ja ostmine,
  • tööd ja ametid.

Kiejtés, köszönések és udvariasságok, tegezés és magázás, a család, időkifejezések, mennyibe kerül?, foglalkozások.

Sõnavara:numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, vabaaeg, söök-jook. Számok, országok, népek, nyelvek, színek, időkifejezések, időjárás, család és rokonság, szabad idő, evés-ivás.

Grammatika: üldine ülevaade ungari keele ehitusest, olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnade pööramine olevikus, põhikäänded (osastav, kohakäänded).

Õppematerjalid:

Simon Diána – Nagy Csilla: Szóbeszéd. Peatükid 1-6. Budapest, 2013. Õpetaja enda koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

  • Järgime hajutamise nõuet,
  • desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume.
  • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga