Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele: Põltsamaa

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Toimub
04.11 - 16.11.2020
04.11,12.11, 13.11, 16.11 kell 9.30 - 13.30 ja 5.11,11.11 kell 9.30 - 14.30.
Põltsamaa Kultuurikeskus, J. Kuperjanovi 1
Maht
32 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Kadi Tamm

Koolituse sihtgrupiks on:

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama haridustasemega elanikud
  • madalama haridustasemega ääremaaliste valdade elanikud
  • noored majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga