Läti keel B1: B1.1 minirühm

Läti keele kursus edasijõudnutele (A2.2-B1.1)

Toimub
25.09 - 15.01.2021
R 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursus on mõeldud õppijale, kes on õppinud läti keelt umbes 200 akadeemilist tundi, on tuttav läti keele grammatika alustega (käänamine, tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, kõneviisid, kesksõnad, omadussõna määratud ja määramata vorm ning võrdlusastmed). Õppija oskab vestelda igapäevaeluga seotud teemadel (pere ja kodu, söök, reisimine, riided, välimus jm) ning suudab iseseisvalt sõnaraamatute toel töötada ka keerukamate tekstidega.

Teemad

  • Tervis ja tervislikud eluviisid.
  • Arsti juures.
  • Kuidas otsida abi.
  • Muud teemad vastavalt õppijate huvidele.
  • Grammatikas keskendume tegusõnagrammatika alaste teadmiste kordamisele ja täiendamisele.

Õppematerjalid

  • Materjalid õppekomplektidest „Laipa”, “Palīgā!” ja “Latviešu valoda studentiem”.
  • Õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga