A2 Tartu (Zoom)

Free Estonian course for beneficiaries of international protection. Бесплатный курс эстонского языка для получателей международной защиты. دورة تعلم اللغة الإستونية للأشخاص المستفيدين من برنامج الحماية الدولية

Toimub
15.09 - 31.05.2021
TN 19.00-20.30
Ülikooli 1
Maht
200 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Lea Jürgenstein

How to choose the right groupKак правильно выбрать группуكيفية اختيار المجموعة الصحيحة

A1

Join the beginners`course, if you have not studied Estonian yet or have studied only a little bit. Приходите на курсы для начинающих, если вы совсем не изучали эстонский язык или изучали очень мало. إنضم إلى دورة المبتدئين ، إذا لم تكن قد درست اللغة الإستونية بعد أو درست القليل فقط.

A1.2

Join the A1.2-level course if you have studied Estonian at language courses or by yourself for some time and you are able to answer the following questions: Примите участие в курсе уровня A1.2, если вы немного изучили эстонский язык (на курсах или самостоятельно) и можете ответить на следующие вопросы: انضم إلى الدورة التدريبية بمستوى A1.2 إذا كنت قد درست اللغة الإستونية في دورات اللغة أو بنفسك لبعض الوقت وكنت قادرًا على الإجابة عن الأسئلة التالية :

 • Mis nädalapäev täna on? Mis päev oli eile?
 • Mida sa tavaliselt hommikul sööd?
 • Kas sul on suur pere? Kes on sinu peres?
 • Kus sa elad? Mitu tuba sul on?

A2

Join the A2-level course, if you have not taken an A2 level test yet, but have studied Estonian at language courses and you are able to speak about the following topics: Приходите на курсы уровня A2, если вы еще не прошли тест на знание эстонского языка уровня A2, но вы уже выучили много эстонского и можете говорить о: انضم إلى الدورة التدريبية للمستوى A2 ، إذا لم تكن قد أجريت اختبارًا للمستوى A2 بعد ، ولكنك درست اللغة الإستونية في دورات اللغة ويمكنك التحدث عن الموضوعات التالية :

 • endast, oma perest ja kodust
 • milline on sinu tavaline päev
 • oma tervisest ja enesetundest
 • mis tööd sa teed

B1

Join the B1-level course if you have taken A2-level test in Estonian or you can manage in Estonian in your everyday life, for example: Приходите на курсы уровня B1, если вы уже сдали экзамен уровня A2 на эстонском языке или если вы можете справиться с повседневной жизнью на эстонском языке, например: انضم إلى الدورة التدريبية للمستوى B1.1 إذا كنت قد أجريت اختبارًا بمستوى A2 باللغة الإستونية أو يمكنك تدبر امورك باللغة الإستونية في حياتك اليومية ، على سبيل المثال:

 • loed eestikeelseid lühikesi tekste, näiteks kuulutusi ja teateid
 • oskad rääkida oma perest, kodust, haridusest ja tööst
 • saad eesti keeles hakkama poes, kohvikus ja apteegis
 • oskad eesti keeles kirjutada lühikest kirja või sõnumit

If you are not sure about your language level,

please write to terje@rahvaylikool.ee to take a test in classroom.

Если вы не уверены в своем уровне владения языком,

напишите по адресу terje@rahvaylikool.ee и вы можете сделать тест по эстонскому языку на месте. إذا لم تكن متأكداً من مستوى لغتك ، يرجى الكتابة إلى terje@rahvaylikool.ee لإجراء اختبار في الفصل الدراسي.

Projekt AMIF2020-1 "Eesti keel rahvusvahelise kaitse saajatele 2020-2022" Project AMIF2020-1 "Estonian for benefciaries of international protection 2020-2022" مشروع AMIF2020-1"الإستوني للمستفيدين من الحماية الدولية 2020-2022" يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق اللجوء والهجرة والإدماج ووزارة الداخلية في جمهورية إستونيا. Проект AMIF 2020-1 «Курсы эстонского языка для получателей международной защиты 2020 2022».

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga, rände ja integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Projekti otseseks sihtrühmaks on Eestis rahvusvahelise kaitse saajad ehk kolmanda riigi kodanikud, kes on tunnistatud pagulaseks või täiendava kaitse saajaks direktiivi 2011/95/EL tähenduses või ajutise kaitse saajaks nõukogu direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ja kellele on antud Eestis tähtajaline elamisluba. Samuti rahvusvahelise kaitse saajate perekonnaliikmed.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Samaaegselt keeleteadmistega arendatakse ka õppijate kultuuriteadlikkust. Käsitletavast teemast ja rühma eripärast lähtuvalt kasutatakse erinevate keeleõppemeetodite metoodilisi võtteid. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.
Võimalusel tehakse koostööd erinevate eesti keele õppegruppidega kasutades ühiseid (nt mängulisi) tegevusi. Osa õppetööst viiakse läbi mitteformaalse õppena väljaspool klassiruumi (õppekäigud, õppimine läbi praktilise tegevuse).

Seoses eriolukorraga toimuvad tunnid praegu veebikeskkonnas Zoom.

Teemad jagunevad üheksasse valdkonda, mille käsitlemise ulatus ja sügavus sõltuvad grupi eripärast.

 1. Viisakus- ja esmased toimetulekuväljendid (nt tervitamine, hüvastijätt, vabandamine, enda ja teiste tutvustamine).
 2. Pere ja kodu. Kodukoht.
 3. Argitegevused ja vaba aeg.
 4. Turul, poes ja söömas.
 5. Töö ja haridus, ametid.
 6. Kohad linnas ja transport.
 7. Tervis, arsti juures ja apteegis.
 8. Loodus ja ilm.
 9. Kultuur ja keeled.

Õppematerjalid

Õppematerjalid valitakse vastavalt rühma vajadustele järgnevast valikust. Lisaks põhiõpikule kasutatakse palju erinevaid autentseid materjale.

 • „Ma õpin eesti keelt.“ 0–A1 taseme eesti keele töövihik rändetaustaga õppijatele, Tartu Rahvaülikool, 2017
 • Sägi, L., Taggu, M. „Lukust lahti! Eesti keele töövihik A2-tasemele“, Tartu Rahvaülikool, 2019
 • Kingisepp, L., Ilves, M. „Keeleklikk. Eesti keele algkursus algajatele 0–A2“.- https://www.keeleklikk.ee/
 • Ilves, M., Kingisepp, L. „Keeletee. Eesti keele e-kursus edasijõudnutele“ https://www.keeletee.ee/
 • „Pille ja Lauri lood“, http://web.meis.ee/vaegkuuljad/index.html
 • Pesti, M., Ahi, H. „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus, 2015.
 • Kitsnik, M. „Kirjuta mulle“. Tallinn, 2012.
 • Kingisepp, L, Kitsnik, M. „Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.“ Tallinn, 2006

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital