Vene keel algajatele A1: algajate minirühm grupp 2

Vene keele algkursusele on oodatud kõik huvilised!

Toimub
08.10 - 07.01.2021
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Anna Mazepa

Vene keele algkursus kõikidele huvilistele. Õpe toimub minirühmas.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

 • Alused: tähestik, hääldus, lugemine (o ja e rõhuta asendis).
 • Perekonna-, ees- ja isanimi. Nimisõna ja omadussõna grammatiline sugu. Isikulised asesõnad imenitelnõi kääne. Как тебя зовут? Isikulised asesõnad vinitelnõi ja roditelnõi kääne. Omastavad asesõnad – мой, моя, моё, мои.
 • Vanus. Сколько тебе лет? Isikulised asesõnad datelnõi kääne. Põhiarvsõnad. год/года/лет
 • Sünnipäev Когда Вы родились? Järgarvsõnad. Kuunimetused. Aastaajad.
 • Pere ja sugulased У вас большая семья? Isikulised asesõnad roditelnõi kääne.
 • Rahvus. Страны. Народы. Языки Учить русский язык. Говорить по-русски. Määrsõnad (как? - хорошо, неплохо, плохо, немного, чуть-чуть) Nimisõna roditelnõi kääne – откуда?
 • Haridus. Какое у вас образование? Где вы учитесь? Nimisõna ja omadussõna predložnõi kääne.
 • Elukutse. Кто вы по профессии? работать кем? заниматься чем? Nimisõna tvoritelnõi kääne. Ходить куда? Nimisõna vinitelnõi kääne.
 • Turul. Сколько стоит? (грамм/грамма/грамм(ов), рубль/рубля/рублей) Килограмм чего? картошки, сыра. Nimisõna ja omadussõna roditelnõi kääne.
 • Kohvikus. Restoranis.
 • Tänaval. Как пройти?
 • Tegusõnade pööramine olevikus ja minevikus.

Õppematerjalid:

Inga Mangus Vene keele õpik algajale ja taasalustajale. Kirjastus TEA, Tln. 2008. õpetaja koostatud materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga