Eesti viipekeel: Eesti viipekeel algajatele A1.1 minirühm

Kursusele on oodatud kõik õppijad, kes soovivad avardada oma silmaringi ja omandada eesti viipekeel A1.1 tasemel. Eelteadmisi eesti viipekeelest ei eeldata. Õppimine toimub minirühmas (kuni 6 õppijat).

Toimub
19.10 - 04.01.2021
EK 17.30-19.00
Vaksali 7
Maht
42 akad t
Hind
324 €
Koolitaja
Jari Pärgma

Kursuse kirjeldus

Kursus annab sissejuhatuse eesti viipekeelde ja loob eeldused lihtsamates igapäevasituatsioonides toimetulekuks. The course provides general introduction to the Estonian Sign Language and students will have the basic knowledge in order to navigate everyday situations.

Sissejuhatavas kursuses antakse teoreetiline ülevaade eesti viipekeele olemusest ja viipekeelsete kurtide kogukonnast. Praktilises osas käsitletakse igapäevaelu puudutavat viipevara, harjutatakse mõistmist, viibete ja sõrmendite kasutamiset erinevates suhtlussituatsioonides. Interaktiivne õpe sisaldab praktikume, arutelusid, rühmatöid, harjutusi ja analüüse. Õppetöös kasutatakse audio-visuaalset materjali.

The introductory course will provide students with the theoretical overview about the essence of Estonian Sign Language and the culture of the Deaf Community. The practical course will handle such matters as sign language vocabulary in everyday situations, practice of understanding, using signs and fingerspelling in different language situations. Interactive studies are comprised of practice lessons, discussions, group work, exercises and analyses. Audio visual materials/technical solutions will be used throughout the course.

Teemad:

 • Sissejuhatus ainesse (lühiülevaade): eesti viipekeel kui keel, eesti viipekeele kõnelejate kultuur

 • Eesti viipekeele mitteverbaalne tasand: näoilme ja keha, viibe (viipenimed, numbriviiped), viiperuum

 • Kohtumine: tutvumine, kogukonna kultuur, normid

 • Inimesed: isikud, välimused, värvid

 • Perekond: pereliikmed, suhted peres

 • Kodu: asukoht, ruumid kodus, esemed kodus

 • Ametid: teenistus, viipelause moodustamine

 • Hobid: hobid, viipelause moodustamine

 • Asutused/lähiümbrus/reisimine: liiklemine, viipelause moodustamine

 • Ajasuhete väljendamine: päev ja nädal, kuu ja aasta, ilm

 • Eluloo jutustamine: viipelause moodustamine, kordamine (eitusviiped, küsiviiped)

Õppematerjalid:

Hollmann, Liivi 2006. Eesti kurtide kogukonnast ja eesti viipekeelest - Oma Keel 2 (nr. 13). 36-44.

Paabo, Regina 2012. Eesti viipekeel ja selle loome - Oma Keel 2 (nr. 25), 37-46.

Paabo, Regina 2010. Viibelda on mõnus. Käsiraamat eesti viipekeele õppimiseks. Tallinn: Eesti Keele SA

Soovituslikud õppematerjalid:

Paales, Liina. 2017. Kurtide rahvarühm. Kehastus, kultuur ja nimed. Tallinn: Eesti Keele SA.

Eesti viipekeele sõnastikud veebikeskkonnas:

EKI. Eesti viipekeel, e-sõnastik. http://www.eki.ee/dict/viipekeel/

Eesti Kurtide Liit. Eesti viipekeel, e-sõnastik. https://rv-sonastik.ead.ee/

Spreadthesign. Viipekeelte e-sõnastik. https://www.spreadthesign.com/et.ee/search/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 78 tundi (sh 42 tundi auditoorset tööd ja 36 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisvaks tööks on koduste ülesannete täitmine ning suulise ettekande vormistamine.

Koolitaja

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Liitu uudiskirjaga