Demokraatiaharidus – tee targema kodanikuosaluseni

Toimub
16.09 - 09.12.2020
K 16.09, 23.09, 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12 kell 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
16 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Kai Klandorf

Kui miski ei meeldi ja sooviksin kaasa rääkida - kas pöördun presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel? Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis? Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga? Koolitusel õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti.

Koolitaja on Vabaühenduste Liidu juht Kai Klandorf.

Koolitusel analüüsime ühiskonda erinevatel tasanditel ja milliseid rolle me kanname. Alustame maailmast, mis meid ümbritseb. Missugused rahvusvahelised väljakutsed ja trendid mõjutavad elu Eestis? Kuidas toimib meie riik ja millised on institutsioonide vastutusalad? Kuidas saame mõjutada oma heaolu kohalikul tasandil?

Koolitusel õpitakse läbi eluliste näidete, kuidas mina kodanikuna saan mõjutada otsuseid erinevatel tasemetel (rahvusvaheliselt, riiklikult ja kohalikult). Koolitaja annab ülevaatliku teoreetilise tausta ning suunab läbi praktiliste ülesannete diskussiooni ja aitab jõuda võimalike lahendusteni.

Lisaks ette planeeritud harjutustele toimub ka osalejate poolt tõstatatud teemakohaste küsimuste arutamine. See võimaldab osalejal saada vastuseid just ennast huvitavatele küsimustele.

Eluliste juhtumite näited:

Elad piirkonnas, kus on perearsti nimistus 500 hinge. Perearst on 80 aastane. Pereõde tagab teenuse kättesaadavuse. Uut perearsti, kes piirkonda tahaks tulla, ei paista. Kui arst peaks pensionile jääma, pereõde üksi töötada ei saa. Teine lähim perearst on 30 km kaugusel ja sinna saab bussiga väga piiratud aegadel. Mis teed?

Sinu põhikooli lõpetava lapse koolist lahkus ainus matemaatikaõpetaja. Uut õpetajat leida ei õnnestu, asendajad üha vahetuvad, eksamid tulevad aga mürisedes vastu. Mida hakata pihta lapsevanemana? Kaevuda ise õpikutesse ja minna lapsi järele aitama?

Või oled hoopis töökohal rahulolematu ja tahaksid uut väljakutset? Ära minnes jääd aga ilma hüvitistest ning majandusliku olukorra ebakindlus seda ei luba. Viimati käisid koolitusel kümmekond aastat tagasi. Tööandja pole väga saatnud ja ise pole jaksanud uurida. Tööd on palju ja päevad intensiivsed. Tahaksid vahetada valdkonda, sama tööd enam ei taha. Mis võimalusi näed?

Koolituse teemad

  • Rahvusvahelisel tasemel: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu Institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?
  • Riiklikul tasemel: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus). Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas
  • Kohalikul tasemel: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada?

Liikumine tasemete vahel ei pruugi koolituse raames olla alati järjestikune. Ühe probleemipüstituse lahenduse juures võime liikuda ka erinevate tasemete vahel.

Koolituse toimumist toetab Vabaühenduste Liit.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga