Itaalia keel algajatele: A1.1

Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on itaalia keelt juba natuke õppinud ja oskavad lugeda ja hääldada itaalia keelt, pöörata tegusõnasid oleviku ajavormis, määrata nimisõna sugu ja lisada nimisõnale sobiva umbmäärase või määrava artikli, moodustada nimisõnade mitmust ja teavad numbred. Õppetöö kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis (Zoom). Jätkajatele soodushind.

Toimub
21.09 - 11.01.2021
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Anneli Kurm

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

  • hotellitoa valimine ja broneerimine, kaebuste esitamine
  • linnas orienteerumine ja tee küsimine
  • reisipiletite ostmine ja reisi planeerimine
  • lennujaamas orienteerumine
  • vaatamisväärsustest rääkimine
  • kellaaja küsimine ja ütlemine

Grammatilised teemad: tegusõnade pööramine olevikus ja minevikus, omadussõnade mitmuse moodustamine, nimi- ja omadussõna ühildamine, eessõna ja artikli liitvormid, kohamäärsõnad, mineviku passato prossimo moodustamine ja kasutamine.

Õppematerjalid:

õpik Arrivederci! 1 (F. Colombo, C. Faraci, P. De Luca) ja Itaalia keele grammatika alused harjutustega (V.Renó)

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

  • Järgime hajutamise nõuet;
  • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume;
  • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga