Kreeka keel algajatele: 0>A1.1 minirühm Uus!

Kursus sobib neile, kes pole kreeka keelt varem õppinud. Kursuse eesmärgiks on õppida algtasemel kreeka keeles kirjutamist, lugemist ning igapäevasuhtluses kasutatavat sõnavara ja grammatikat.

Toimub
07.10 - 27.01.2021
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Kristina Tammes

Kursuse kirjeldus

Käesoleva kreeka keele algkursuse raames on õppijatele plaanis tutvustada Kreeka kultuuri, kombeid ja eluolu, samuti algtasemel (A1) kreeka keelt. Suurim rõhk on suulisel suhtlusel, kuid õpitakse selgeks ka kreeka keele tähestik, mis võimaldab lugeda ja kirjutada lihtsamaid tekste. Kursus on oma sisult eelkõige reisisuunaga, st käsitletakse kõiki kõige tähtsamaid reisimisega seonduvaid teemasid ja sõnavara.

Kursuse sisu:

1.Õppida tundma kreeka keele tähestikku, saada algtasemel selgeks kreeka keeles lugemine, kirjutamine ja rääkimine.

2.Tüüpiliste igapäevaste teemadega seotud sõnavara ja grammatika (tervitused, vabandused, tutvumine, poeskäik, kohtumised, söök-jook, kohad, esemed, olevik/minevik/tulevik, partiklid, tegusõnad, omadussõnad, numbrid, ajaga seotud sõnavara)

3.Lisaks keeleõppele tutvutakse ka Kreeka kultuuri ja eluoluga.

Vestlusteemad:

• Tervitamine, vabandamine ja tänamine

• Enese tutvustamine (päritolu, vanus, elukoht jmt)

• Nädalapäevad, kuud, numbrid, aasta- ja kellaajad

• Liiklemine (teejuhiste küsimine, bussi- ja rongipiletite ostmine, info küsimine)

• Majutusega seonduv (hotellitoa broneerimine jms)

• Kohvikus ja restoranis info küsimine ja tellimine

• Poes ja turul ostlemine

• Puhkus (rannas käimine jne).

Kreeka on väga mitmekesine maa ning eri piirkonnad erinevad üksteisest nii looduse poolest kui ka mõnevõrra kommete poolest (nt mustamerekreeklastel on oma kultuur suuresti jne). Kõigest sellest räägime juba kursusel! Loodan Teiega kohtuda! Τα λέμε!

Õppematerjalid

•Õpik: Αρβανιτάκη, Φ., Αρβανιτάκης, K. (2011). „Επικοινωνήστε Ελληνικά“ Deltos Publishing •Laansalu, E. (2012). „Eesti-Kreeka Vestmik“. Ateena-Tartu. •Õpetaja materjalid (töölehed, paljundused)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga