Eesti keel C1: Väitleme, arutleme, kirjutame! minirühm

Eesti keele kõrgtaseme kursusele on oodatud kõik keelehuvilised!

Toimub
01.10 - 07.01.2021
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
249 €
Koolitaja
Kristel Algvere

Eesti keele kõrgtaseme kursusel arendatakse kõiki osaoskusi. C1-tasemel kirjutamisoskuse arendamisel võetakse eesmärgiks erinevate kirjalike žanrite ning stiilide valdamine. Õppijad koostavad arvamusartikleid, arutlevaid tekste, blogipostitusi, poolametlikke ja ametlikke kirju, samuti uudistekste. Suulist suhtlusoskust arendatakse erinevate debattide, ajurünnaku ja väitluste kaudu, et lihvida avaliku esinemise oskust. Rohkem kui põhiõpikut kasutatakse kursusel autentseid materjale (artiklid, äridokumendid, õigus- ja haldusaktid, ilukirjandus, filmid, saated ) ja autentseteid keeleõppetegevusi (nt eestikeelsete ettekannete tegemist ning aruannete ja artiklite kirjutamist).

Õppematerjalid

  • Mare Kitsnik „ Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1“, OÜ Künnimees 2013
  • Käsikäes : tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse taotlejale. Kristi Saarso, Integratiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 2011.
  • Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Annelii Juhkama, Aino Siirak. Koolibri, 2013.
  • erinevad autentsed materjalid
  • erinevad seletavad sõnaraamatud, nt Sõnaveeb https://sonaveeb.ee/

Õppetöö kogumaht

on 46 tundi, sealhulgas 28 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd.

Iseseisvaks tööks on teemakohased kirjutised (artiklid, ametlikud tekstid jne), kokkuvõtted ja mitmest erinevast allikast pärineva info kriitiline hindamine ja sünteesimine, samuti nt ilukirjandusteksti lugemine ja võrdlemine ekraniseeringuga jms.Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt (vastastikhindamine).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga