Eesti keele kõrgem kesktase B2: Arutleme ja kirjutame! minirühm

B2-taseme kursus kõigile keelehuvilistele! Kursus sobib hästi ka neile, kes plaanivad minna tasemeeksamile ja tahavad oma keeleoskust selleks lihvida.

Toimub
18.08 - 17.11.2020
T 19.00-20.30
Ülikooli 1, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
249 €
Koolitaja
Kristel Algvere

Eesti keele B2-taseme kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust. Räägime, arutleme ja väitleme päevakajalistel ja huvipakkuvatel teemadel. Arendame keeleteadmisi ja kirjutame. Kursusele on oodatud kõik keelehuvilised! Kursus sobib hästi ka neile, kes vajaksid viimast lihvi enne tasemeeksamile minekut.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Mina ja eesti keel
  • Iseloom ja suhted (Kuidas lahendada konflikte?)
  • Koolid ja 21. sajandi ametid
  • Kodu ja loomad, loomade õigused
  • Haige ja terve
  • Peame pidu! Mida tänapäeval kingitakse?
  • Kuidas tööd ja puhkust tasakaalu viia?
  • Looduse aastaring (Metsa võetakse vähe või palju?)
  • Reisisellidele (Kui ma võiksin, siis sõidaksin ... )
  • Kordamine, presentatsioon

Õppematerjalid

Mall Pesti “K nagu Kihnu”, õpetaja koostatud käsilehed ja erinevad autentsed materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 ak tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja kirjutised. Iseseisvaks tööks võib olla nt detailse info hankimine autentsetest allikatest, võrdlemine ja kokkuvõtte tegemine; väitluseks valmistumine (argumentide sõnastamine, põhjendamine); teemakohaste esitluste ettevalmistamine

Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt (vastastikhindamine).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga