Eesti keele eelkesktase A2: Estonian at pre-intermediate level A2.1

Toimub
28.09 - 02.12.2020
EK 19.15-20.45
Ülikooli 1, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
260 €
Koolitaja
Linda Palts

Teemad - The Main Topics:

 • Minu pere ja sugulased – My family and relatives
 • Arsti juures ja apteegis – At the doctor and in the pharmacy
 • Ma käisin eile kinos. – I went to the cinema yesterday.
 • Minu kodu – My home
 • Milline ilm täna on? – What’s the weather like today?

Grammatikateemad - Grammar topics:

 • Singulari essiiv ja translatiiv – The Singular Essive and Translative case
 • Singulari partitiiv – The Singular Partitive case
 • Pluurali genitiiv – The Plural Genitive case
 • Käskiv kõneviis – The Imperative Mood
 • Tingiv kõneviis – The Conditional Mood
 • Lihtminevik – The Imperfect tense
 • Adverbi moodustamine – Forming the Adverbs

Õppematerjalid - Learning materials

on õpetaja koostatud - are made by teacher

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 65 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga