Läti keele eelkesktase A2: A2.2 minirühm

Läti keel eelkesktasemele (A2.2>B1.1)

Toimub
18.09 - 08.01.2021
R 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursus on mõeldud sulle, kui sa oled õppinud läti keelt umbes 200 akadeemilist tundi.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Õppematerjalid

  • Õppekomplekt „Laipa A2” või „ Laipa B1” vastavalt õppijate tasemele.
  • Õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga