Läti keele eelkesktase A2: minirühm

Läti keel edasijõudnutele 1 (A2.1 esimene osa)

Toimub
18.09 - 08.01.2021
R 13.30-15.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursus on mõeldud sulle, kui sa oled läbinud Tartu Rahvaülikoolis neli läti keele kursust või oled õppinud läti keelt umbes 100–120 akadeemilist tundi ja ...

 • ... tuled toime tavapärasemates igapäevastes suhtlussituatsioonides;
 • ... oskad rääkida ja arvamust avaldada endale tuttaval teemal nagu pere, töö, hobid, keeled.
 • ... oled tuttav kõigi käänetega ainsuses ja mitmuses ning kõigi pöördkondade tegusõnade pööramisega olevikus.

Teemad

 • Linn, transpordivahendid.
 • Reisimine.
 • Päevad ja kellaajad.
 • Toiduained. Kohvikus. Poes ja turul. Hinnad.

Grammatika

 • Tegusõnad: kõigi pöördkondade tegusõnad olevikus. Käskiv kõneviis. Minevik ja tulevik. Enesekohased tegusõnad.
 • Omadussõna võrdlusastmed.
 • Eessõnad kõigi käänetega.

Õppematerjalid

 • Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.
 • Õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga