Läti keel veidi oskajale A1.2: minirühm

Läti keel veidi oskajale 1 (A1.2 esimene osa)

Toimub
18.09 - 08.01.2021
R 16.00-17.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursus on mõeldud sulle, kui sa oled läbinud Tartu Rahvaülikoolis kaks algajatele mõeldud kursust või oled õppinud läti keelt umbes 50–60 akadeemilist tundi ja ...

 • ... tuled toime lihtsamas suhtlusolukorras (tutvumine, viisakusfraasid, arvamuse avaldamine tuttaval teemal, vestluskaaslase kohta info küsimine);
 • ... tunned tavalisemaid omadussõnu, arvsõnu, küsi-, ase- ja sidesõnu;
 • ... oled tuttav grammatilise soo ning ainsuse ja mitmusega läti keeles, tunned käänetest vähemalt nominatiivi, lokatiivi ja akusatiivi, tunned ning oskad pöörata tavalisemaid tegusõnu (nt būt, dzīvot, lasīt) olevikus.

Teemad

 • Kordamine: keeled ja rahvad, hobid.
 • Sünnipäev ja nimepäev. Kalender.
 • Külaskäik.
 • Riia kaart. Tuntud lätlased.

Grammatika

 • Kõigi pöördkondade tegusõnad olevikus.
 • Tegusõnad būt ja iet minevikus ja tulevikus.
 • Kõik käänded ainsuses. Nominatiiv, lokatiiv ja genitiiv ka mitmuses.
 • Eessõnad genitiivi (no, pie, uz) ja akusatiiviga (par, uz, pa, ar).
 • Määrsõnad.

Õppematerjalid

 • Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.
 • Õpetaja koostatud materjalid

Õppe kogumaht on 50 tundi (sealhulgas 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.)

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Kursuse läbimise tingimused: kirjalik kodutöö ja kontrolltöö.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga