Soome keel veidi oskajale A1.2: hommikune rühm

Kursus sobib neile, kes on soome keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Kursusel arendatakse soome keele oskust A1.2 tasemel.

Toimub
16.09 - 06.01.2021
K 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Saana Kolvanki

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes

 • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele (Anteeksi, että olen myöhässä! - Ei se mitään!)
 • oskab pöörata tegusõnu oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu)
 • oskab käänata nimisõnu (talossa, talolta, talon, taloa)
 • oskab lihtsalt viisil rääkida iseendast (vanus, välimus, iseloom, harrastused) ja oma perest
 • tunneb ajaväljendeid (kell, ööpäev, nädalapäevad, kuud ja aastaajad)

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad ja sõnavara:

 • tervis
 • vabaaeg
 • asjaajamine asutustes
 • peresündmused ja tähtpäevad
 • haridus ja töö
 • ostlemine ja äri

Keeleteadmised:

minevikuvormid (täisminevik, enneminevik), asesõnad ja nende käänamine, käändsõnatüübid, mitmuse tüvi ja käänamine

Õppematerjalid:

Peatükid 1–5 õpikust Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga