Soome keele eelkesktase A2: minirühm

Toimub
16.09 - 06.01.2021
K 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Saana Kolvanki

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Juhlat ja tavat
  • Koulutus ja työ
  • Ostokset ja asiointi
  • Ympäristönsuojelu ja kierrätys

  • Grammatika: Enneminevik ja ajavormide kasutus, omistusliide, k- t- p astmevaheldus, mitmuse tüvi ja käänamine, tingiva kõneviisi moodustamine

Õppematerjalid:

Peatükid 6-8 õpikust Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille Peatükk 1 õpikust Suomen mestari 3. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga