Inglise keele vestluskursus: B1-B2 vestluskursus „English with TED Talks” minirühm

Sihtgrupp: neile, kes tahavad harjutada vabas vormis rääkimist tasemel B1 ja kel soov liikuda edasi keskkooli lõpu taseme B2 suunas ja kelle keeletesti skoor ≥ 25. Õppetöö kogumaht: 20 tundi (18 ak tundi klassis + 2 e-õpet) + 5 ak tundi iseseisvalt

Toimub
01.10 - 03.12.2020
N 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
180 €
Koolitaja
Terje Keldoja

Kursuse aluseks on võetud globaalselt populaarsed ingliskeelsed nn TED Talks videod, milles karismaatilised kõnelejad esitavad suurele auditooriumile oma intrigeerivaid ideid.

Õppe sisu:

  1. Rääkimine 6 TED Talks video teemadel (Critical thinking with 6 TED Talks: sharing personql experience)
  2. Ladusa suhtluse harjutused 1-4 (4 Tools for Fluency, incl Small Talk and RASA skills)
  3. Avaliku esinemise nipid (tricks of Public Speaking)
  4. E-õpe: (1) kursuse e-sõnastik äpiga Quizlet (Vocabulary on Quizlet), (2) 9 vestlustunni blogid (follow-up blogs of in-Class conversations), (3) kordamisülesanded äpiga Kahoot (3 Challenges on Kahoot

Õppematerjal:

  1. 6 videot, mis valime TED Talk kodulehelt, nt Try something new for 30 days
  2. õpetaja koostatud materjal: (1) ligipääs kursuse e-sõnastikule, (2) 9 vestlustunni blogid, (3) tunni töölehed, sh „4 Tools for Fluency“ ja „RASA skills”, (4) 3 kordamisülesannet äpiga Kahoot
  3. veebisõnastikud https://www.lexico.com/en, http://www.freecollocation.com/

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga