Hispaania keel madalamale kesktasemele: A2.2

Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud A2 tasemele (madalam kesktase) ja soovivad jätkata õppimist samal tasemel ning liikuda B1.1 taseme poole. Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
16.09 - 06.01.2021
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikuid "Aula Internacional 3"

Õppe sisu

  1. Argipäevane elu: grammatika.
  2. Tulevik: milline on meie elu 10 aasta pärast.
  3. Kombed ja ühiskonnaelu.
  4. Filmi- ja raamatusüžee ümberjutustamine.
  5. Soovitamine ja juhendamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga