Hispaania keel madalamale kesktasemele: A2.1 minirühm

Minirühmas on 3-5 inimest. Kursus sobib neile, kes on A1 kursuse (algtaseme) läbinud ja soovivad alustada õpinguid A2.1 tasemel (madalam kesktase). Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 22.12.2020
T 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikuid "Aula Internacional 2" ja "Aula Internacional 3"

Õppe sisu

  1. Varem ja nüüd - kuidas võrrelda olevikku minevikuga.
  2. Erilised hetked - kuidas rääkida huvitavaid lugusid oma elust.
  3. Argipäevane elu: grammatika.
  4. Tulevik: milline on meie elu 10 aasta pärast.
  5. Kombed ja ühiskonnaelu.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga