Saksa keel madalamale kesktasemele: A2 minirühm

Õppetöö toimub A2 tasemel. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja10 tundi iseseisvat tööd).Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
11.09 - 18.12.2020
R 16.30-18.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Saksa keele õppekomplekt MENSCHEN A.2.1

Õppe sisu

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga