Inglise keele vestluskursus: A2

Inglise keele madalama kesktaseme vestluskursus. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust. Tegemist on jätkukursusega, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
09.09 - 16.12.2020
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise. Pre-Intermediate. "

Õppe sisu

Lesson 20 – Living abroadViews of living abroad. What to take when you go to live abroad. Giving opinions about different countries.

Lesson 21 – Being fashionableTalking about magazines. Obligation.

Lesson 22 – Just lookingShopping vocabulary. Buying clothes.

Lesson 23 – Nothing to wearClothes and accessories. Go with, suit, fit, look. Words that go together

Lesson 24 – My generationThe last 40 years. Talking about old photos. Important current events

Lesson 25 – Being a workerPresent Simple and continuous. Adverbs of frequency. Talking about lifestyles.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga