Inglise keele kesktase B1: B1.2 minirühm

Inglise keel kesktasemele B1.2. Minirühm - 3-5 õpilast. Kursus sobib õppijale, kes on kesktaseme juba läbinud ja soovivad valmistuda kõrgemele kesktasemele üleminekuks. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
14.09 - 07.12.2020
EK 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
425 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Õppematerjal

"New English File. Intermediate Plus."

Õppe sisu

LESSON 8

A Looking after yourself.Spa and gym. Keeping fit. Sauna or oven? At the hairdresser`s. Grammar – have something done.B The rest is history.You and history. Westminster Abby. Famous buildings. Grammar – the passive.

LESSON 9

Cant remember, cant forget.Memory. Vocabulary – Word families. Grammar – reported speech.B Wedding dramas.Weddings. „Mabel“ by W.S. Maugham. Grammar – Past Perfect.

LESSON 10

A America and the world.British and American people. British and American English. Grammar – auxiliary and main verbs.

Exam time.Exams in the UK. Universities in the world. Grammar – revision of verb forms.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga