Prantsuse keel algajatele: A1.1

Kursus sobib inimesele, kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1. Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 22.12.2020
T 17.00-18.30
Vanemuise 35
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Merike Trubert

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjalid

Kursuse põhiõpikuks on "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele". Lisaks sõnavara õpiku juurde kuuluvast töövihikust. Illustratiivseks lisamaterjaliks on õpetaja isiklikud reisifotod. Kasutatakse muusikavideosid ja videomaterjale CD ja DVD-plaatidelt. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga