Itaalia keel kesktasemele: B1

Õppetöö toimub B1 tasemel.Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2020
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Õppe sisu

Kursusel kasutatakse õpikut „Universitalia 2.0“ 2. osa

  • Ripetizione (passato prossimo e imperfetto, comparativo e superlativo)
  • Parlare di valori, sogni e progetti di vita
  • Esprimere e motivare un’opinione
  • Professioni e lavoro (annuncio di lavoro, CV, colloquio di lavoro)
  • Lingue e dialetti
  • Relazioni interculturali

Grammatilised teemad:

il trapassato prossimo, il futuro semplice, il futuro anteriore, il congiuntivo presente, il condizionale passato, il passivo, il passato remoto, il congiuntivo passato.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga