Itaalia keel madalamale kesktasemele: A2

Õppetöö toimub A2 tasemel.Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2020
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Õppe sisu

Kursusel kasutatakse õpikut „Nuovo Espresso 2”

 • Kordamine (minevikuajad passato prossimo ja imperfetto, pronomi diretti ja indiretti, keskvõrde (comparativo) moodustamine)

 • Oletuste ja ettepanekute tegemine

 • Ti va di venire? (Kohtumise kokku leppimine)

 • In vacanza. (Puhkusel)

 • A tavola (Toidud, maitsed)

Grammatilised teemad:

 • tingiv kõneviis (condizionale presente)
 • stare + gerundio
 • siduvad asesõnad (pronomi relativi)
 • passato prossimo ja imperfetto kasutamine,
 • imperativo (Lei)
 • imperativo negativo

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga