Rootsi keel algajatele A1: minirühm

Rootsi keele ja kultuuri kursus algajatele.

Toimub
25.09 - 15.01.2021
R 16.30-18.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Marite Sild

Rootsi keele kursusel on põhirõhk suulise väljendusoskuse arendamisel. Kursuse jooksul tehakse tavaliste kirjalike ülesannete kõrvalt läbi ka suulisi ülesandeid õpikust, omavahelisi dialooge, suhtlusmänge ja vestlusi õpetajaga. Lisaks pööratakse tähelepanu ka Rootsi kultuurile ja traditsioonidele.

Teemad:

  • Enda esitlemine – tervitamine, päritolu, pere, töö, õpingud, keel / Presentation – hälsa, land, familj, arbete, studier, språk.
  • Kõik, mis numbritega seotud – kellaaeg, vanus, aadress / Altt om siffror – tid, ålder, adress.
  • Ostlemine – toiduained, toidu tellimine / Handla – mat, beställa mat.
  • Vabaaeg / Fritid

Õppematerjal:

Rivstart, På svenska + õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 ak tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga