Jaapani keel algajatele: minirühm

Jaapani keele ja kultuuri algkursus kõikidele huvilistele.

Toimub
24.09 - 14.01.2021
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Uku Lehesalu

Kursusel arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine. Tutvume jaapani keele ja kultuuri eripäradega ning omandame grammatika ja sõnavara, et rääkida endast ja endaga seotud teemadel.

Õpime selgeks hiragana ja katakana silpkirjad ning mõned kanji’d. Õpime moodustama lihtsamaid lauseid ja sõnavorme ning teeme tutvust partiklite ja loenduritega.

Teemad:

  • Tervitamine
  • Enese tutvustamine
  • Minu pere ja kodu
  • Toidud ja joogid, lauakombed
  • Eelistuste väljendamine, ruumisuhted.

Õppematerjalid

Õpik „Marugoto“ ja õpetaja materjalid (töölehed, paljundused).

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 ak tundi (sh 30 ak tundi auditoorset tööd ja 20 ak tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara ja harjutada kirjutamist.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga