Inglise keele kesktase B1: grupp 2 (klass+Skype) Uus!

Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 60 tundi: 24 tundi klassis + 18 tundi Skype`s + 18 tundi iseseisvat tööd. Klassitunnid toimuvad:12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 7.11; 21.11; 5.12. ja 19.12. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub kogu õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
12.09 - 12.12.2020
L 10.00.12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
42 akad t
Hind
248 €
Koolitaja
Piret Kivi

Õppematerjal

New Headway Intermediate" 4th Edition

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Õppe sisu

Unit 1 The world of difference.

Worlds apart – lives in different parts of the world. Everyday English in different situations. Sounding polite. Word formation. Words that go together. Tenses; auxiliary verbs; questions and negatives; short answers.

Unit 2 The working week.

Charles, Prince of Wales – private and public man. Working week, work and study routines. How much do you earn? Free time activities. Small talk. Giving opinions. Present tenses; state verbs; passive and active; positive and negative adjectives. Formal and informal letters. Emailing.

Unit 3 Good times, bad times.

A Shakespearean Tragedy Romeo and Juliet. Falling in love. Telling a story. Giving opinions. Past tenses; used to

Unit 4 Getting it right.

Kids then and now. Rules within the family. Laws. Advice, obligation, permission; polite requests and offers; phrasal verb. Writing a biography.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga