Arvutiõpe veidi oskajatele vene keeles

Koolitus neile, kel on arvuti kasutamisest algteadmised olemas ja soovivad edasi õppida.

Toimub
28.09 - 12.10.2020
E ja N kell 10.00 - 13.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Svetlana George

Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti- ja ID kaardi teenuseid.Koolituse õppekeeleks on vene keel.

Koolituse teemad:

  • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine.
  • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
  • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades kataloogi ja otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengu-keskkonnad. Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
  • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolituse sihtgrupp on vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega mitte-eestlased ja majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased, samuti töövõimetuspensionärid.

Koolitaja

Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames.

Liitu uudiskirjaga