Inglise keele kesktase B1: grupp 3

Jätkukursus. Oodatud on ka kõik uued huvilised. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
09.09 - 02.12.2020
KR 8.30-10.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Cutting Edge. Intermediate."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 6 True Stories.

Lugude jutustamine. Enneminevik. Kaudne kõne

LESSON 7. Must See.

Televisioon ja meelelehutus. Uudised. Umbisikuline tegumood. ed ja Ing lõpulised omadussõnad.

LESSON 8. Social Life.

Tavad, harjumised ja käitumisnormid. Viisakusväljendid pöördumisel.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga