Soome keel veidi oskajale A1.2: minirühm

Kursus sobib neile, kes on soome keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Kursusel arendatakse soome keele oskust A1.2 tasemel.

Toimub
16.09 - 06.01.2021
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes

 • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele (Anteeksi, että olen myöhässä! - Ei se mitään!)
 • oskab pöörata tegusõnu oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu)
 • oskab käänata nimisõnu (talossa, talolta, talon, taloa)
 • oskab lihtsalt viisil rääkida iseendast (vanus, välimus, iseloom, harrastused) ja oma perest
 • tunneb ajaväljendeid (kell, ööpäev, nädalapäevad, kuud ja aastaajad)

Teemad ja sõnavara:

 • Vaba aeg ja harrastused
 • Loodus ja reisimine (tee juhendamine, transpordivahendid, hotell)
 • Haridus ja töö
 • Tähtpäevad
 • Toit

Keeleteadmised:

 • Lihtminevik (söin, en syönyt)
 • Umbisikuline tegumood kirja- ja kõnekeeles (mennään)
 • Järgarvud
 • Käändsõnatüübid
 • Täis- ja osasihitis (syön omenan, syön omenaa)
 • Tegusõnade astmevaheldus (annan, hän antaa)
 • Ainsuse sisseütlev kääne (kouluun, Suomeen)

Õppematerjalid:

Suomen mestari 1 (peatükid 6-9)

Suomeksi:

Suomen kieli A1.2 Kurssi sopii niille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea.

Kurssin kuvaus: Kurssi kehittää kaikkia neljää osa-aluetta: puhetta, lukemista, kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on suullisessa itseilmaisussa ja ääntämisessä. Parityöskentely ja keskusteluharjoitukset auttavat omaksumaan sujuvan puhekielen, jonka avulla selviää päivittäisissä kanssakäymistilanteissa. Ajanmukainen opetusmateriaali tarjoaa kiinnostavia aiheita opiskeluun.

Teemat ja sanasto: vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu (tien neuvominen, liikennevälineet, hotelli), koulutus, työ, juhlapäivät, ruoka.

Kielioppi: verbin taivutus imperfektissä ja passiivissa, järjestysluvut, sanaluokat, objekti, ma-infinitiivi, verbien astevaihtelu, yksikön illatiivi

Opetusmateriaali: Suomen mestari 1 (kappaleet 6-9)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga