Inglise keele kesktase B1: grupp 6

Jätkukursus. Ka kõik uued õpilased on oodatud. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
07.09 - 30.11.2020
EK 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Õppematerjal

New Headway Intermediate" 4th Edition

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 6 What matters to me.

People, places and things important to me. Kitchen – the art of the home. My closest relative. In a department store. Describing things. Information questions; relative pronouns (who, that, which); participles (verb + ing )

Unit 7 Passion and fashion.

My passion. Popular things. Likes and dislikes. Describing a person. Present perfect; passive; time expressions.

Unit 8 No fear!

Fears and dangers of travelling. “Body language”; numbers in travel context. Verb patterns (verb + ing, verb + infinitive); adjective + infinitive.

Unit 9 It depends how you look at it.

Bullying and crime. Burglary. Dealing with money. Words with similar meaning. Conditionals

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga