Vene keel A2-tasemele: tööalase vene keele veebikursus

Veebikursusele on oodatud kõik, kes vajavad tööalaseks suhtluseks vene keele oskust.

Toimub
04.08 - 03.09.2020
TN 18.00-19.30 veebikeskkonnas Zoom
.
Maht
20 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel ning tööalase sõnavarapagasi täiendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  1. Tutvustus ja eneseesitlus. "Kus ja kellena ma töötan?"
  2. Kaup ja teenus. Äritegevus Venemaal. "Kuidas müügiaruannet koostada?"
  3. Töö ja amet. Inimeste kirjeldamine.
  4. E-maili kirjutamine. Klientidega suhtlemine.

Õppematerjal:

peatükid õpikust "Русский язык для делового общения A2", erinevad veebipõhised ja õpetaja koostatud materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 35 tundi (sh 20 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga