Inglise keele madalam kesktase A2: II osa grupp 3

Jätkukursus. Jätkajatele soodushind. Oodatud on ka kõik uued huvilised. Õppetöö toimub A2 tasemel (madalam kesktase). Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2020
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 11 Life`s what you make it! Sünd. Abielu. Surm. Head ja halvad uudised. Vanad sõbrad ja taaskohtumine. Kuulsad pered. Kestev täisminevik; ajavormide kordamine.

Unit 12 Just wondering …. Maailmaimed. Meie tulevik. Elu ristteel. Tänan! Ma nüüd lähen! Tingimuslause I ja II tüüp; might; eessõna koos nimisõnaga, omadussõnaga ja verbiga;

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga