Inglise keele madalam kesktase A2: II osagrupp 2

Õppetöö toimub A2 tasemel (madalam kesktase). Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.Jätkajatele soodushind.

Toimub
15.09 - 08.12.2020
TN 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

LESSON 11

A Bad losers. Sort ja liikumine. Väljendame liikumist.

B Are you a morning person? Eluviis.

C What a coincidence! Juhused. _so/neither + abitegusõna.

Practical English: Time to go home.

LESSON 12

A Strange but true! Uudised. Grammatika – enneminevik had + III vorm

B Gossip is good for you. Kuulujutud. Kaudne kõne.

C The English File quiz. Kokkuvõte ja kordamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga