Inglise keele madalam kesktase A2: II osa grupp 1

Õppetöö toimub A2 tasemel (madalam kesktase). Õppe kogumaht on 55 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd). Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
14.09 - 21.12.2020
E 8.15-10.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
236 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

LESSON 7

A How to ….. Kohtumine ämma ja äiaga. Try to…, forget to …

B Being happy. Mis teeb sind õnnelikuks? Tegusõna + -ing.

C Learn a language in a month! Õpime võõrkeelt. Have to, don`t have to, must, mustn't; a bit, really, etc.

LESSON 8

A I don`t know what to do! Kui sul on probleem … Anname nõu. Should. Tegusõna get.

B If something can go wrong… Kui midagi läheb valesti. Tingimuslause if ….. will.

C You must be mine. Loeme lühijuttu. Omastavad asesõnad.

LESSON 9

What would you do? Mida sa teeksid kui ….? Tingimuslause if …. would. Sõnavara – loomad.

I`ve been afraid of it for years. Hirm ja foobiad. Present Perfect + for and since

Born to sing. Elulood. Lihtminevik või täisminevik?

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

  • Järgime hajutamise nõuet;
  • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume;
  • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga