Inglise keele kesktase B1: English at Work: veebikursus Uus!

Augustikuine veebikursus kõigile huvilistele, kes tahavad sügiseks end inglise keeles suhtlemisel kindlamalt tunda.

Toimub
03.08 - 02.09.2020
EK 10.00 -11.30 veebikeskkonnas Zoom
.
Maht
20 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Mari Kald

Õppetöö toimub B1-tasemel ning oodatud on kõik täiskasvanud, kes soovivad sügisel uuele töö- ja kooliaastale vastu minnes oma keeleteadmisi arendada, kõnelemisjulgust kasvatada ja nii end inglise keeles kindlamalt tunda. Täiendame oskust kõnelda ja kirjutada, mõista igapäevaseid tekste ja tavakõnet ning toime tulla tööl või koolis ette tulevates suhtlusolukordades. Kontakttunnid toimuvad keskkonnas Zoom ning tarvitame koolitaja koostatud materjale, mis õppijatele internetis kättesaadavaks tehakse. Õpe toimub minirühmas (4-6 õppijat).

ÕppemeetodidSuuline vestlus, audiopäevik, grupi- ja paaritöö, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja sõnavaraharjutused.

Teemad:

 • Töö
 • Haridus
 • Reisimine
 • Inimesed ja suhted
 • Heaolu ja tervis
 • Tulevikuplaanid
 • Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid
 • Kirja koostamine, vormi täitmine
 • Tegusõna olevik: lihtolevik ja kestev olevik
 • Tegusõna lihtminevik ja ebareeglipärased tegusõnad
 • Tuleviku väljendamine inglise keeles

Topics

 • Work
 • Education
 • Travelling
 • People and relationships
 • Health and wellbeing
 • Future plans
 • Everyday English and social expressions
 • Compiling a letter, filling in forms
 • The present simple and continuous
 • The past simple and irregular verbs
 • Different ways of expressing the future

Kursuse maht

Kursuse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest 20 tundi veebipõhist auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga