Eesti keele eelkesktase A2: suvine intensiivkursus, A2 tasemele

Suvine intensiivkursus minirühmas. Koolituse hind sisaldab õppematerjali ja kohvipause.

Toimub
30.06 - 27.08.2020
TN kell 14.00-16.30
Ülikooli 1
Maht
50 akad t
Hind
495 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate vajadustega.

Teemad:

 • Viisakusväljendid
 • Enda ja teiste tutvustamine
 • Isikuandmete andmine ja küsimine
 • Elulugu
 • Haridus
 • Kodu ja kodukoht
 • Mina ja minu töö
 • Tasemele vastav grammatika.

Õppematerjalid

Koolitaja koostatud jaotusmaterjalid, www.keeleklikk.ee.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

 • Minigrupis on kuni 6 osalejat
 • Koolitus toimub avaras, eraldi sissepääsuga ruumis
 • Osalejad ei puutu kokku teistes gruppides osalejatega
 • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruumi
 • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on haigustunnustega või puutunud kokku võimaliku nakatanuga.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga