Eesti keele kesktase B1: suvine intensiivkursus, minirühm

B1-taseme suvine intensiivkursus minirühmas Tartu kesklinnas. Kursuse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipausi.

Toimub
30.06 - 11.08.2020
TN kell 11.00-13.30
Ülikooli 1
Maht
38 akad t
Hind
495 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Eesti keele suvisel B1-taseme intensiivkursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Tööelus ettetulev sõnavara (erinevate elukutsete puhul kasutatava sõnavaraloendi koostamine, dialoogide kuulamine).

  • Enda tutvustamine ja endast rääkimine (haridus, töökogemus, pere, hobid) ja iseloomustamine.

  • Tööle kandideerimine (avalduse ja CV koostamine, tööintervjuu harjutamine, tööga seotud küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine).

  • Klienditeenindus erinevates valdkondades vastavalt osalejate profiilile (praktiline harjutamine võimalike ettetulevate klientidega; info küsimine ja teabe andmine, suhtlemine e-posti ja telefoni teel. Viisakusväljendite kasutamine ja sõnavara suhtlemisel nii klientide kui ka töökaaslastega.

  • Ametikohal toimetulekuks vajalik erialane sõnavara: teenuste ja toodete tutvustamine ja reklaamimine, juhendite ja etikettide lugemine, näidise järgi kuulutuste ja teadete koostamine). Küsimuste esitamine vajaliku info saamiseks.

  • Iseseisva keeleõppe (veebileheküljed, nagu näiteks www.keeletee.ee või www.kutsekeel.ee ,; meedia, keeleklubid ja –kohvikud) võimaluste tutvustamine.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppematerjal

Õppetöös kasutatakse õpetaja koostatud õppematerjale ning vajadusel kaasatakse baasõpik, mis valitakse vastavalt osalejate tasemele. Veebipõhiselt kasutatakse www.kutsekeel.ee, www.tootukassa.ee , www.keeletee.ee jt.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

Minigrupis on kuni 6 osalejat. Koolitus toimub avaras, eraldi sissepääsuga ruumis. Osalejad ei puutu kokku teistes gruppides osalejatega. Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruumi. Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on haigustunnustega või puutunud kokku võimaliku nakatanuga.

Tegevusluba

Tartu Rahvaülikooli Koolituskeskusel on tegevusload tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1. Tegevuslubade numbrid: 1.1 -3/16/50, 1.1-3/19/103.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga