Eesti keele kesktase B1: veebipõhine suvekursus

B1-taseme veebipõhine suvekursus

Toimub
29.06 - 09.09.2020
E,K kell 17.30-19.00 veebikeskkonnas Zoom
.
Maht
44 akad t
Hind
420 €
Koolitaja
Kristel Algvere

Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom. Ühisel kokkuleppel ja nõusolekul võib kursuse toimumise kellaaegu muuta õppijatele sobivamaks.

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Õpitavad teemad:

 1. 29.06, E I TEEMA : Tutvumine ja tutvustamine
 2. 1.07, K II TEEMA : Kodu ja ümbruskond / LINNAS / ÜÜRIME KORTERI /UUES KODUS
 3. 6.07, E
 4. 8.07, K
 5. 13.07, E III TEEMA : Ametid ja töökohad / TÖÖ JA HARIDUS
 6. 15.07, K
 7. 20.07, E
 8. 22.07, K IV TEEMA : Söök ja jook. Tarbimine. / LÄHME POODI + KAUBAMAJAS
 9. 27.07, E
 10. 29.07, K
 11. 3.08, E V TEEMA: Tervis ja tervislikud eluviisid / ARSTI JUURES + OLE TERVE
 12. 5.08, K
 13. 10.08, E
 14. 12.08, K VI TEEMA : Vaba aeg ja meelelahutus / TULGE KÜLLA + SÕBRAD
 15. 17.08, E
 16. 19.08, K VII TEEMA : Telefonivestlus / ASJU AJAMAS + MIS JUHTUS
 17. 24.08, E
 18. 26.08, K VIII TEEMA: Kultuur ja eestlased / MIS EESTIS ON?
 19. 31.08, E
 20. 2.09, K IX TEEMA: MINA JA EESTI KEEL
 21. 7.09, E
 22. 9.09, K Presenteerimine

Õppematerjalid

Mall Pesti “E nagu Eesti” – B1-taseme osa, lisaks erinevad autentsed materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 44 tundi auditoorset tööd ja 26 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga