Inglise keele elementaartase A1.2: grupp 4 (jätkukursus)

Kursus toimub A1.2 tasemel ja valmistab õpilasi ette jätkama kevadsemestril A2 tasemel (madalam kesktase). Jätkajatele soodushind. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2020
E 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut

Õppematerjal

"New Headway Elementary. 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Õppe sisu

Going far. Milline on ilm? Erinevad paigad. Reisiplaan. Puhkus. Ettepanekud. Intervjuu. going to – tulevik; postkaardi kirjutamine.

Never ever! Transport. Reisimine. Täisminevik; ever/never; yet/just; ajavormide kordamine; take/get.

Elementaartasemel õpitu kordamine. Ettevalmistus A2 tasemele üleminekuks.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga