Inglise keele kesktase B1: grupp 4

Jätkukursus. Oodatud on ka kõik uued huvilised. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 36 tundi auditoorset tööd ja 14 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
08.09 - 15.12.2020
T 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Cutting Edge. Intermediate."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 4 Real Lives.

Sündmused minu elus. Isikuomadused. Charles Dickens. Lihtminevik ja täisminevik.

LESSON 5 Go for it!

Töö ja karjäär. Ametlik telefonikõne. Tuleviku väljendamine.

LESSON 6 True Stories.

Lugude jutustamine. Enneminevik. Kaudne kõne

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga